Türkiye Cumhuriyeti

Kahire Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Güvenlik Duyurusu , 24.11.2014

Değerli vatandaşlarımız,

Farklı siyasi çevreler, 28 Kasım 2014 tarihinde ülke genelinde meydanlara inilerek, kitlesel gösteriler düzenlenmesi çağrılarında bulunmaktadır.

Başta Kahire olmak üzere, ülke genelindeki gösterilerde karşıt gruplar arasında veya bazı kesimlerle güvenlik kuvvetleri arasında şiddet olaylarının yaşanması ihtimaline karşı vatandaşlarımızın önümüzdeki kısa dönemde daha müteyakkız ve tedbirli olmaları, güvenlik ilke, uyarı ve önlemlerine titizlikle riayet etmeleri, yalnız dolaşmamaları, kalabalık ve sosyal olayların patlak vermesine müsait ortamlardan uzak durmaları, “beyaz taksi” kullanmaları, çevrelerinde bir eylem ve gösteri vukuunda, derhal olay mahallerinden uzaklaşmaları, güvenlik kontrolleri sırasında üniformalı ve/veya sivil kolluk kuvvetleri ve makamlarla hiçbir şekilde münakaşaya girişmemeleri, araç kullandıkları takdirde kontrol noktalarına yaklaşırken yavaşlamaları ve nöbetçi asker, polis ve diğer emniyet görevlilerinin uyarı ve komutlarına istisnasız uymaları güvenlikleri gereğidir.

Sorunla karşılaşıldığında en süratli şekilde Büyükelçiliğimize ve İskenderiye Başkonsolosluğumuza bilgi verilmesi ve herhangi bir nedenle gözaltı ve/veya benzeri tedbirler sözkonusu olursa avukatsız ve tercümansız ifade verilmemesi önemle hatırlatılır.

Ortaya çıkabilecek acil durumlarda, T.C. Kahire Büyükelçiliği Konsolosu Mehmet Çetin’e veya T.C. İskenderiye Başkonsolosluğu’na aşağıda kayıtlı cep telefonu numaralarından ulaşılması rica olunur.

T.C. Kahire Büyükelçiliği Konsolosu Mehmet Çetin’in
GSM telefon numarası

00 20 102 573 47 61

T.C. İskenderiye Başkonsolosluğu görevlisi Abbas Öten'in
GSM telefon numarası

00 20 109 566 07 90

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

T.C. Kahire Büyükelçiliği