Türkiye Cumhuriyeti

Kahire Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Güvenlik Duyurusu , 18.11.2013

"Değerli vatandaşlarımız,

Mısır’da Mohamed Mahmoud Caddesi direnişi olarak tarihe geçen 19-20 Kasım 2011 olaylarının ikinci yıldönümü, farklı siyasi güçlerce ve farklı gündemlerle halkın yeniden meydanlara inmeye teşvik edilmesi için fırsat ve vesile olarak kullanılmak istenmektedir.

Ülke genelinde olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağının 12 Kasım 2013 tarihinde sona ermiş olması muvacehesinde protesto ve kutlama amacıyla gösteri çağrılarının halk arasında makes bulması mümkündür.

Vatandaşlarımızın, 19-20 Kasım 2013 tarihlerinde her zamankinden daha müteyakkız ve tedbirli olmaları, güvenlik ilke, uyarı ve önlemlerine titizlikle riayet etmeleri, yalnız dolaşmamaları, kalabalık ve sosyal olayların patlak vermesine müsait ortamlardan uzak durmaları, “beyaz taksi” kullanmaları, çevrelerinde bir eylem ve gösteri vukuunda, olay mahallerinden uzaklaşmaları, güvenlik kontrolleri sırasında üniformalı ve/veya sivil kolluk kuvvetleri ve makamlarla hiçbir şekilde münakaşaya girişmemeleri, araç kullandıkları takdirde kontrol noktalarına yaklaşırken yavaşlamaları ve nöbetçi asker, polis ve diğer emniyet görevlilerinin uyarı ve komutlarına istisnasız uymaları güvenlikleri gereğidir.

Sorunla karşılaşıldığında en süratli şekilde Büyükelçiliğe ve İskenderiye Başkonsolosluğumuza bilgi verilmesi ve herhangi bir nedenle gözaltı ve/veya benzeri tedbirler sözkonusu olursa avukatsız ve tercümansız ifade verilmemesi önemle hatırlatılır.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur."

Hüseyin Avni BOTSALI

Büyükelçi

 

T.C. KAHİRE BÜYÜKELÇİLİĞİ TEMAS BİLGİLERİ:

T.C. Kahire Büyükelçiliği adresi: 25 El Falaki Street, Bab ul Louk - Cairo

T.C. Kahire Büyükelçiliği santral numarası: +20-2 279 784 00 / +20-2 279 784 10

(Büyükelçiliğimizde günün 24 saati nöbetçi görevli bulunmaktadır. Mesai saatleri dışında telefona Büyükelçiliğimizin yerel personelinin yanıt vermesi halinde, nöbetçi Türk görevlinin telefona çağrılması istenmelidir.)

T.C. Kahire Büyükelçiliği resmi e-posta adresi: embassy.cairo@mfa.gov.tr

T.C. Kahire Büyükelçisinin resmi e-posta adresi: havni.botsali@mfa.gov.tr

T.C. Kahire Büyükelçiliği Konsolosu Muhammed Veysi Celil’in e-posta adresi:

mveysi.celil@mfa.gov.tr / Konsolos GSM telefon numarası: 00 20 101 967 07 85

 

T.C. İSKENDERİYE BAŞKONSOLOSLUĞU TEMAS BİLGİLERİ:

T.C. İskenderiye Başkonsolosluğu Adresi: 11 Kamel El Kilani Street Alexandria, Egypt

T.C. İskenderiye Başkonsolosluğu santral numarası: +20-3 3990700

T.C. İskenderiye Başkonsolosluğu resmi e-posta adresi: consulate.alexandria@mfa.gov.tr