Türkiye Cumhuriyeti

Kahire Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Mısır'da Yaşayan Vatandaşlarımıza Yönelik Güvenlik Ve Seyahat Uyarısı , 16.08.2013

Değerli vatandaşlarımız,

14 Ağustos 2013 Çarşamba günü cereyan eden trajik olaylar ve akabinde olağanüstü hal ilan edilerek sokağa çıkma yasağı yürürlüğe konulmuş olması neticesinde ortaya çıkan kritik durum devam etmektedir.

16 Ağustos 2013 Cuma günü benzer olayların tekrarlanmasını önlemek amacıyla Mısır Geçici Hükümeti güvenlik önlemlerini arttırırken, 14 Ağustos olayları nedeniyle infial içinde olan halk kesimleri ve gruplar meydanlara inerek protesto ve direniş eylemlerini tekrarlamak azminde görülmektedirler.

Geçiş Hükümeti, kolluk kuvvetlerine, kamusal bina ve mekanları korumak amacıyla gerektiğinde ateşli silah kullanma yetki ve talimatı verildiğini açıklamışıtır.

Güvenlik kuvvetlerinin ülke genelinde teyakkuz halinde olduğu bilinmekte ve kitlesel nümayiş ve olaylara devlet gücü kullanılarak silahlı müdahalelerin devam edeceği anlaşılmaktadır..

Mısır'da yerleşik tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu dönemde her zamankinden daha müteyakkız olmaları,  güvenlik uyarı ve tedbirlerine mutlaka riayet etmeleri, hayati  tehlike yaratabilecek her türlü temas, faaliyet, intikal ve hareketten sarf-ı nazar etmeleri, taksi ve sahibi tanınmayan araçlara binmemeleri, gösterilerin yapıldığı geleneksel olay mahallerinden  ve benzer mekanlardan, her türlü kalabalıktan uzak durmaları, ev, ikamet ve çalışma mekanlarından ayrılmamaları,  alışveriş ve her türlü ihtiyaçlarını olaylar yatışıncaya kadar ertelemeleri önemle tekraren  hatırlatılır.

Karayoluyla şehirlerarası ve uzun mesafe yolculukları tehlike ve belirsizlikler arzetmekte olup kesinlikle tavsiye edilmemektedir.

Yaz tatili münasebetiyle Mısır dışında bulunan aile efradı ile zorunlu olmayan personelin dönüş planlarını yaparken gelişmelerin izleyeceği seyri gözönünde bulundurmaları doğal ve ihtiyatlılık gereği olacaktır.

Olağandışı durumlarda T.C. Kahire Büyükelçiliği santral no: 0020227948364,

E-posta            : embassy.cairo@mfa.gov.tr,

Büyükelçi mail  : Havni.botsali@mfa.gov.tr

Ayrıca, acil ve zorunlu hallerde doğrudan  Konsolos  Muhammed Veysi Celil  ( 00 20 101 967 07 85) ile temas edilebilir.

 

SEYAHAT UYARISI:

Mısır’la ilgili turistik seyahatlere ilişkin genel ihtiyatlılık uyarısı devam etmektedir. Tatil beldelerindeki muteber turistik işletme ve dinlenme tesislerine havaalanlarından doğrudan ve tesislerin eskort ve araçlarıyla intikal edilmesi tavsiye olunmaktadır.

Bu konuda gelişmelere göre Dışişleri Bakanlığı Internet sitesine ve Facebook sayfalarına müracaat edilmelidir.

Gereğini önemle rica ederim.

Hüseyin Avni BOTSALI

T.C. Kahire Büyükelçisi