Türkiye Cumhuriyeti

Kahire Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Tekzib , 26.02.2013

Bazı yerel gazete ve internet sitelerinde Türkiye Cumhuriyeti Kahire Buyukelçisinin 23 Şubat 2013 tarihinde Türk Mısır İşadamları Derneği tarafından düzenlenen Türkiye Ekonomisi'nin Başarı Hikayesi Konulu Sempozyumda vaki "Savunma harcamalarının her ülke çin önemli ve hassas bir konu olduğu, egitim, sağlık ve fakirlikle mücadele gibi alanlara kaynak aktarılırken hangi sınırlarda durulacağı ve nasıl karar verileceği konusunda devlet ve ulusun birlikte karar vereceği, ulusal güvenlik ve savunmanın birinci öncelik olduğu, keza ülkelerin dış politikaları çerçevesinde üstlenmiş bulundukları vecibeler de bulunduğu" şeklindeki beyanları, muhtemel tercüme hatası veya eksikliği nedeniyle yanlış anlaşılarak Büyükelçi ekonomiye destek olunabilmesi için savunma harcamalarının azaltılmasını önerdi" şeklinde yansıtılmıştır.

 

Buyukeçi Hüseyin Avni Botsalı'nın bu konudaki beyanları rumuzu aşağıda kayıtlı adresten elektronik ortamda izlenebilir. Tasrihen ve tekziben kamuoyuna duyurulur. 

 

T.C. Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı'nın konuşması2.mp4