Türkiye Cumhuriyeti

Kahire Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

29 Temmuz 2011 Cuma Gösterileri Için Duyuru , 29.07.2011

Değerli vatandaşlarımız,  

Basından izlemiş olacağınız üzere 29 Temmuz 2011 Cuma günü Kahire'de bütün vilayetlerden gelen vatandaşların katılımıyla büyük ve kapsamlı gösteriler yapılacağı  açıklanmıştır.   Muhafazakar parti ve grupların on planda yer alacakları bildirilen gösterilerde, Tahrir devrimine katılan ve destek veren her kesimden insanların birlik ve beraberlik eylemi söylenmektedir.  

Başlangıçta gösterilerin sadece mütedeyyin ve selefi unsurlarca "Temizlik Cuması" adi altında tertipleneceği ilan edilmiş, akabinde "istikrar cuması" kavramı üzerinde durulmuş, sonuçta "Birlik Cuması" tanımında karar kılınmıştır.  

Hıristiyan, liberal, sol kesime mensup ve bağımsız unsurların hafta b.oyunca yapılan görüşmeler neticesinde gösteriye muhafazakar parti ve kesimlerle güç birliği anlayışıyla katılma kararı aldıkları, arzu edilmeyen tahrik ve provokasyonlara izin verilmeyeceği, birlik, değişim ve demokrasi çizgisinde kararlılık gösterisi yapılacağı ileri sürülmüştür.  

Tüm vatandaşlarımızın 29 Temmuz 2011 Cuma günü boyunca kalabalık mahallerden uzak ve müteyakkız olmaları, günü ev ve güvenli mekanlarda geçirmeyi tercih etmeleri tavsiye olunur.  

Olağan dışı durumlarda T.C. Kahire Büyükelçiliği santral no: 0020227948364, eposta: embassy.cairo@mfa.gov.tr  

Acil ve zorunlu hallerde Temas noktası : Ekrem Akkoyunlu: 0020191685110   

Saygıyla duyurulur  

Hüseyin Avni BOTSALI
Büyükelçi