Türkiye Cumhuriyeti

Kahire Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

T.c. Kahire Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu , 24.03.2011

T.C. Kahire Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu

 

                                                                                                                                 24.03.2011

SINAV DUYURUSU

 

 

            Büyükelçiliğimize alınacak Türk Sözleşmeli Sekreter için sınav duyurusu.

 

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak,

3. En az lise veya dengi okullar ile bu okullara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığımızca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hüküm giymemiş olmak,

6. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelemek (yalnızca sınavı kazanan adaylardan istenecektir),

8. Çok iyi derecede Türkçe ve Arapça, (ikinci yabancı dil olarak İngilizce bilmek tercih sebebidir)

9. Bilgisayar programlarına vakıf olup, bilgisayar ve daktilo kullanabilmek,

 

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1. Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon ve cep telefonu numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir.),

2. Özgeçmiş (CV),

3. Türk pasaportunun aslı ve pasaportta işlem yapılmış sayfaların fotokopileri

4. Nüfus cüzdanının aslı ve önlü arkalı fotokopisi,

5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya noterce tasdik edilmiş onaylı sureti ile bir adet fotokopisi,

6. Erkekler için askerlik terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge ve bir adet fotokopisi,

7. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf,

 

III) SINAVLAR  :

Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. İbraz edilememesi halinde şahıs sınava alınmayacaktır.   

 

a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:

Yazılı eleme sınavı 25 Nisan 2011, Pazartesi saat 10:00’da Büyükelçiliğimizde yapılacaktır.

 

Sınav konuları:

Türkçe’den Arapçaya çeviri, (1 saat)

Arapça’dan Türkçe’ye çeviri, (1 saat)

Türkçe kompozisyon, (1 saat)

Matematik (1 saat)

 

b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı :

Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 2 Mayıs 2011, Pazartesi  günü Büyükelçiliğimizde saat 10:00’da yapılacak sözlü ve bilgisayar uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir. (Sözlü sınav tarihinde değişiklik yapılması halinde yazılı sınavı kazananlara ayrıca bilgi verilecektir)

Sözlü Sınav Konuları:

Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk Devrim Tarihi.

Uygulamalı Sınav Konuları    : Bilgisayar ve Daktilo kullanımı

 

IV) BAŞVURU TARİHİ :

Başvuruların en geç 24 Nisan 2011, Pazar günü saat 12:00’a kadar istenen belgeler ile birlikte Büyükelçiliğimize şahsen yapılması gerekmektedir.

 

V) BAŞVURUNUN VE SINAVIN YAPILACAĞI ADRES:

Türkiye Cumhuriyeti Kahire Büyükelçiliği

El Falaky Str. 25, Bab El Louk

Kahire 

Telefon:      + 20 (2) 279 483 64

Faks:   + 20 2 279 784 77

E-mail: turkemb.cairo@mfa.gov.tr