Tekzib

Kahire Büyükelçiliği 26.02.2013

Bazı yerel gazete ve internet sitelerinde Türkiye Cumhuriyeti Kahire Buyukelçisinin 23 Şubat 2013 tarihinde Türk Mısır İşadamları Derneği tarafından düzenlenen Türkiye Ekonomisi'nin Başarı Hikayesi Konulu Sempozyumda vaki "Savunma harcamalarının her ülke çin önemli ve hassas bir konu olduğu, egitim, sağlık ve fakirlikle mücadele gibi alanlara kaynak aktarılırken hangi sınırlarda durulacağı ve nasıl karar verileceği konusunda devlet ve ulusun birlikte karar vereceği, ulusal güvenlik ve savunmanın birinci öncelik olduğu, keza ülkelerin dış politikaları çerçevesinde üstlenmiş bulundukları vecibeler de bulunduğu" şeklindeki beyanları, muhtemel tercüme hatası veya eksikliği nedeniyle yanlış anlaşılarak Büyükelçi ekonomiye destek olunabilmesi için savunma harcamalarının azaltılmasını önerdi" şeklinde yansıtılmıştır.

 

Buyukeçi Hüseyin Avni Botsalı'nın bu konudaki beyanları rumuzu aşağıda kayıtlı adresten elektronik ortamda izlenebilir. Tasrihen ve tekziben kamuoyuna duyurulur. 

 

T.C. Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı'nın konuşması2.mp4

Pazar - Perşembe

09:00 - 13:00 / 13:30 - 17:30

Konsolosluk Şubesi: 09:00-12:00 (Evrak kabul) / 14:30-16:30 (Evrak teslim)
1.1.2017 Yılbaşı Tatili
7.1.2017 Kıpti Noeli
25.1.2017 Tahrir Devriminin Yıldönümü / Polis Günü
16.4.2017 17.4.2017 Kıpti Paskalyası ve Sham El Nessim
25.4.2017 Sina'nın Kurtuluşu
1.5.2017 İşçi Bayramı
26.6.2017 28.6.2017 Ramazan Bayramı
23.7.2017 23 Temmuz Devrimi Günü / Mısır Milli Günü
2.9.2017 Kurban Bayramı Arifesi
3.9.2017 6.9.2017 Kurban Bayramı
22.9.2017 Hicri Yılbaşı
6.10.2017 Silahlı Kuvvetler Günü
1.12.2017 Mevlid Kandili