Türk Misir İşadamlari Derneği 9. Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi

Kahire Büyükelçiliği 19.05.2012

TÜMIAD

KAHİRE  - 19 MAYIS 2012

TÜRK MISIR İŞADAMLARI DERNEĞİ 9. GENEL KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

Türk-Mısır İşadamları Derneği TUMIAD) 9. Olağan Genel Kurulu Toplantısı 19 Mayıs 2012 tarihinde Kahire’de gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurul TUMIAD Başkanı Zeki Ekinci’nin raporunu dinlemiş, kendisine ve Yürütme Kurulu üyelerine, Tahrir Devrimini  izleyen dönemdeki tarihsel süreçte Türk-Mısır İş Dünyasının imaj ve çıkarlarını temsil ve geliştirmek adına sergilemiş oldukları fedakarane çaballardan dolayı teşekkür etmiştir.

2011 yılında Türkiye - Mısır ikili ticaretinin  %30 oranında artışla, tarihte ilk defa dört milyar Doların üzerine yükselmiş olması  Genel Kurul tarafından memnuniyetle karşılanmıştır.

Aynı dönemde Mısır’dan Türkiye’ye gerçekleştirilen ihracat oranındaki artışın  %50’nin üzerinde gerçekleşmiş olması üyeler tarafından bilhassa memnuniyetle karşılanmıştır. Bu durum, Mısır ekonomisinin içinde bulunduğu darboğazdan kurtulmak için ihtiyaç duyacağı kaynakların bir bölümünün Türk ekonomisinden Mısır ekonomisine doğrudan net döviz girişi sağlanması suretiyle karşılandığını göstermektedir. 

Bu dönemde idari güçlükler ve piyasada yaşanan dalgalanmalarla irtibatlı sorunlar yaşayan birkaç istisnai  işletme dışında, Türk yatırımcılarının kahir çoğunluğunun üretimi aksatmadan Mısır ekonomisine katkı yapmaya devam etmeleri  önemle not edilmiştir. İhracat odaklı üretim yapısı ve 50.000’nin üzerinde Mısır vatandaşına istihdam sağlamalarıyla Türk fabrikaları Mısır ekonomisinin istikrarına ve yeniden canlandırılmasına katkı sağlamaktadır.

Tüm üyeler, şartlar izin verdiği ölçüde, geçiş döneminde Mısırlı muhataplarıyla yapıcı diyalog tesisi ve yatırımların arttırılması yoluyla Mısır ekonomisine destek vermeye devam etme kararlılıklarını ifade etmişlerdir. 

2013 yılında yapılacak müteakip Genel Kurul toplantısına kadar mevcut idari yönetime güven tazelenmiş ve önümüzdeki dönem için başarı dilekleri tekrarlanmıştır.

Genel Kurul görüşmelerinin hitamında oybirliğiyle alınan karar uyarınca TÜMIAD;

Türk-Mısır işbirliğinde kaydedilen gelişmelerin Doğu Akdeniz’de barış, istikrar ve refah ortamına katkıda bulunacağına olan inancını vurgular;

Türkiye ve Mısır arasında sürdürülecek etkin işbirliğinin, Mısır’a yatırım yapmayı planlayan bölgesel ve uluslararası aktörlerin, bankacılık ve finans çevrelerinin ihtiyaç duyduğu güven ortamını sağlayacak olumlu bir mesaj teşkil edeceğinin altını çizer;

Mısır Hükümetine ve halkına, tam güven içerisinde mümkün olan her alanda çok yönlü işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu iletecektir; bu çerçevede Mısır Başbakanlığı, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, diğer ilgili bakanlıklar, GAFI, IDA, vilayet yönetimleri, belediyeler, Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu, Sanayiciler Birliği, Mısır İşadamları Derneği, İş Geliştirme Ajansları ve diğer ilgili kuruluşları ile  her alanda işbirliğine, kolaylaştırıcı ortak olarak hizmet sunmaya ve bu kurumlarla uyum içinde çalışmaya hazırdır;

Mısır'ın demokrasiye geçiş sürecinin müteakip aşamalarında, bütün yetkili makamlara ve Mısır halkına başarı dilemekte ve dayanışma içinde olacağını teyit etmektedir;

Eylül 2011'de Mısır ve Türkiye Başbakanları tarafından tespit ve ilan edilen ticaret hacminin ilk aşamada beş milyar Dolara yükseltilmesi, karşılıklı yatırımların da beş milyar Dolara çıkartılması hedeflerine bağlı olduğunu ve bu hedeflerin gerçekleşmesi doğrultusunda gayret göstereceğini ifade eder,

Akdeniz'in Güney ve Kuzey sahillleri arasında ticari taşımacılığı arttırmak suretiyle kıtaları birbirine yakınlaştırmak üzere, Türkiye'nin Mersin Limanı ile Mısır’ın İskenderiye, Port Said ve Süveyş kent ve limanları arasında 2012 yılının Nisan ayında Ro-Ro taşımacılığının başlatılmış olmasını memnuniyetle karşılar;

Mısır ekonomisinin hızlı bir şekilde canlandırılması ve sürdürülebilir kalkınma yolunda istikarara kavuşması adına, başta sanayi, ticaret, turizm, taşımacılık, sivil havacılık, enerji ve tarım sektörü olmak üzere ilgili tüm alanlarda girişim ve faaliyetlerini arttırmaya hazır olduğunu belirtir

Ortadoğu, Afrika ve Avrasya’da üçüncü taraflarla mevcut iş bağlantılarını genişleten ve yeni köprüler kuran ortaklıklar tesis etmek, ticaret ve yatırım amaçlı heyet ziyaretleri, çalıştaylar ve konferanslar tertiplemek suretiyle yeni işbirliği alan vu yöntemleri araştırmak arzusunu ifade eder. Bu hedefler doğrultusunda, Mısır Ticaret Odaları Federasyonu (FEDCOC), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Mısır İşadamları Derneği (EBA), Dış Ekonomik İlişkiler kurulu (DEİK) ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla “Türk-Mısır Ortak Sanayi ve Ticaret Odası”nın kurulması doğrultusunda işbirliği yapmaya hazır olduğunu ilan eder.

 

 

 

Pazar - Perşembe

09:00 - 13:00 / 13:30 - 17:30

Konsolosluk Şubesi: 09:00-12:00 (Evrak kabul) / 14:30-16:30 (Evrak teslim)
1.1.2017 Yılbaşı Tatili
7.1.2017 Kıpti Noeli
25.1.2017 Tahrir Devriminin Yıldönümü / Polis Günü
16.4.2017 17.4.2017 Kıpti Paskalyası ve Sham El Nessim
25.4.2017 Sina'nın Kurtuluşu
1.5.2017 İşçi Bayramı
26.6.2017 28.6.2017 Ramazan Bayramı
23.7.2017 23 Temmuz Devrimi Günü / Mısır Milli Günü
2.9.2017 Kurban Bayramı Arifesi
3.9.2017 6.9.2017 Kurban Bayramı
22.9.2017 Hicri Yılbaşı
6.10.2017 Silahlı Kuvvetler Günü
1.12.2017 Mevlid Kandili