Türkiye Cumhuriyeti

Kahire Büyükelçiliği

Büyükelçilik

Büyükelçiliğimizin görev bölgesi, İskenderiye Başkonsolosluğu görev alanı (İskenderiye, Kafr El-Sheikh, Baheria, Dimyat, Dakahlia, Grabey ve Menufia vilayetleri) dışındaki tüm vilayetleri kapsamaktadır.

Büyükelçiliğimiz bünyesinde Askeri Ataşelik, Ticaret Müşavirliği, Basın Müşavirliği, Kültür ve Tanıtma Müşavirliği, Eğitim Müşavirliği ve Gümrük Müşavirliği faaliyet göstermektedir.

İskenderiye Başkonsolosluğumuz, Türk Kültür Merkezimiz ve Port Said Fahri Konsolosluğumuz, Büyükelçiliğimize bağlı bulunmaktadır.